Arvika-Eda samordningsförbund

Arvika-Eda samordningsförbunds uppgift är att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Med anledning av aktuell situation med smittorisk kommer Arvika Eda samordningsförbund förhålla sig till parternas riktlinjer. Våra finansierade insatser ligger inom Arvika kommuns arbetsmiljöansvar varför vi kommer att förhålla oss till Arvika kommuns bedömning. När det gäller förbundets utbildningar och möten kommer vi starkt att minimera dessa under början av 2021. Därefter får vi bedöma läget på nytt. Inga beredningsgrupper eller styrelsemöten kommer att äga rum fysiskt under denna tid. Vid frågor se kontaktuppgifter.    

Aktuellt
Kurs Fortbildning Supported Employment i Arvika

Kurs Fortbildning Supported Employment i Arvika

Flyttas hösten 2020. Datum ej klart. Supported employment och IPS när man jobbar med personer med missbruksbakgrund.

Läs mer
Aktuellt
Kurs: Psykisk ohälsa, MHFA

Kurs: Psykisk ohälsa, MHFA

Löpande under 2020 Den här 12-timmars första hjälpenkursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

Läs mer
Om förbundet

Om förbundet

Fem parter Arvika-Eda samordningsförbund organiseras av Arvika kommun, Eda kommun, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Läs mer

Växtlust Värmland Leader