Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Utbildningar 2020

Utbildningar från Finsam Arvika Eda samordningsförbund

Pga av covid har vi ställt om många utbildningar till digitala möten. Vi kommer under hösten genomföra utbildningar i Supported emplyment, Innovationsguiden och JGL utbildning. Vi har även möjlighet att genomföra MHFA utbildningar på förfrågan. Är du intresserad av att någon utbildning pratar du med din chef eller kontaktar förbundschef.

Att samverka med sociala företag – varför då och hurdå?

Co Days i Arvika, Ritz. Torsdag 22 oktober klockan 9.30-11 inbjuder vi dig till en föreläsning

Anders Bro är fil. dr. i statsvetenskap och utvecklingsledare vid Region Örebro län. På uppdrag av SKR skriver han under 2020 en handbok om kommuners och regioners samverkan med sociala företag. Han förklarar vad sociala företag är, varför kommuner och regioner ska samverka med – och göra affärer med – sociala företag samt vilka förutsättningar som underlättar en sådan samverkan. I sin roll som utvecklingsledare samordnar Anders Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län, är ledamot i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande samt är aktiv i flera europeiska projekt och nätverk.

Anmälan till Lena Granqvist, lena.granqvist@arvika.se senast 12 oktober. Vi bjuder på kaffe/te och smörgås från 9.00. Co-Days öppnar varje dag kl 9.00 för samtal.
Välkommen till Co-Days och Ritz i Arvika.

www.socialinnovationvarmland.se

Här finns senaste information från Försäkringskassan för dig som arbetsgivare eller privatperson.

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information.

 

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Ni får gärna sprida i alla era kanaler att det är här man kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger vi ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom och vi planerar för FAQ för privatpersoner, FAQ för arbetsgivare samt FAQ för hälso- och sjukvård. Dessa är ännu inte publicerade men kommer inom kort och ska sedan också uppdateras löpande.

 

Kort sagt hittar man under ovanstående länk den mest uppdaterade informationen och vi uppmanar alla med frågor att söka svar på sina frågor där.

 

Vi vill samtidigt meddela att Försäkringskassan när det är möjligt, kommer att använda digitala kanaler, till exempel Skype, när vi kommunicerar med externa parter och våra försäkrade.