Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Dubbeldiagnoser och trauma- Stefan Sandström Arvika 16 januari

Stefan har 40 års erfarenheter från klinisk behandling och utbildning. Idag föreläser han om dubbeldiagnoser, missbruk och trauma. Ett 40 tal deltagare från Arvika och Eda kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slöt upp och ökade sin kompetens Ett av de vanligaste problemen är att patienten avslutar behandlingar med utåtagerande. Oftast tolkas detta som gränslöshet. Ett missförstånd enligt Stefan som istället beskriver att patienten har ett trauma som efter en tid uttrycks via en flashback. Om behandlaren kan identifiera triggers som aktiverar flashback kan dessa till viss del förebyggas eller hanteras. Stefan beskriver vidare att en vanlig orsak till misslyckande i arbetslivsinriktad rehabilitering beror till att personen har problem med relationer. Inga relationer fungerar utan att kunna bygga en social rehabilitering och en anknytning i ett socialt perspektiv. Idag finns det få rehabiliteringsinsatser där man arbetar med social rehabilitering och anknytningsinsatser. Stefan beskriver stora utmaningar med rehabilitering med traumabehandling. Det finns ett stort behov av insatser och utbildningar för behandlare av trauma.

Samverkan i Värmland

I Värmland finns idag 6 st samordningsförbund. Samspelet (Karlstad mfl), Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund, Östra Värmlands samordningsförbund och BÅDESÅ arbetar tillsammans med Arvika- Eda samordningsförbund under paraply Finsam Värmland- Dalsland.

Under 2019 har två gemensamma projekt avslutats. Projekt Omställning och projekt Insikt finns beskrivet i rapporter från slutkonferans och filmer på vår gemensamma hemsida www.finsamvarmland.com Ett stort ESF projekt är ett av resultaten från arbete. Vill du veta mer om ExperioWorklab gå in på Region Värmlands hemsida.

Inspirationsdag för sociala företag genom SKR 5 december.

Konferens

Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande Sociala Företag. SKR välkomnar till konferens som ska vara nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor. Platsen för konferensen var hos SKR ( Stat, Kommun, Region). Konferensen hade ett sextiotal representanter från olika intresseorganisationer, Kommuner, ASF företag på plats, samt minst 250 deltagare via länk. På Ritz i Arvika deltog ett tiotal via länk.

Exempel ur programmet,
• Information om arbetsintegrerande sociala företag
• Lärande exempel på hur kommunens samverkan med ASF kan se ut
• Information om kommuners olika möjligheter att göra affärer med
sociala företag
• Workshop kring er kommuns nästa steg för att främja samverkan med ASF

SKR har beviljats projektpengar från Tillväxtverket. Projektet ska ta fram en handbok som kommuner kan använda i samband med start av Sociala Företag.