Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Inspirationsdag för sociala företag genom SKR 5 december.

Konferens

Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande Sociala Företag. SKR välkomnar till konferens som ska vara nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor. Platsen för konferensen var hos SKR ( Stat, Kommun, Region). Konferensen hade ett sextiotal representanter från olika intresseorganisationer, Kommuner, ASF företag på plats, samt minst 250 deltagare via länk. På Ritz i Arvika deltog ett tiotal via länk.

Exempel ur programmet,
• Information om arbetsintegrerande sociala företag
• Lärande exempel på hur kommunens samverkan med ASF kan se ut
• Information om kommuners olika möjligheter att göra affärer med
sociala företag
• Workshop kring er kommuns nästa steg för att främja samverkan med ASF

SKR har beviljats projektpengar från Tillväxtverket. Projektet ska ta fram en handbok som kommuner kan använda i samband med start av Sociala Företag.

Sociala företag i Arvika och Eda.

Leader projekt Arvika-Eda Samordningsförbund har fått beviljade projektpengar genom Leader Socialfonden. Projektet ska skapa förutsättningar för att starta Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF eller andra närliggande näringsverksamheter inom Arvika och Eda Kommun. Arbetet sker genom kartläggning av individers intresse för att starta nya Arbetsintegrerande Sociala Företag. Projektet ska genomföra aktiviteter som underlättar individens intresse att starta en hållbar näringsverksamhet. En hållbar verksamhet skapas genom genomarbetade affärsplaner, utbildning, studiebesök, nätverk och styrelsearbete. En viktig del i projektet är att jobba med information och kompetenshöjande insatser på olika nivåer och mot olika målgrupper. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Ny grafisk profil och webbplats

Arvika-Eda samordningsförbund logotyp

Äntligen är Arvika- Eda samordningsförbund nya hemsida klar. Vi jobbar hela tiden med att göra förbättringar och hålla informationen aktuell. Vi ber om överseende om något är otydligt eller fel så kontakta oss gärna. Vi hoppas du har nytta av informationen och du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter.