Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Sociala företag i Arvika och Eda.

Leader projekt Arvika-Eda Samordningsförbund har fått beviljade projektpengar genom Leader Socialfonden. Projektet ska skapa förutsättningar för att starta Arbetsintegrerande Sociala Företag, ASF eller andra närliggande näringsverksamheter inom Arvika och Eda Kommun. Arbetet sker genom kartläggning av individers intresse för att starta nya Arbetsintegrerande Sociala Företag. Projektet ska genomföra aktiviteter som underlättar individens intresse att starta en hållbar näringsverksamhet. En hållbar verksamhet skapas genom genomarbetade affärsplaner, utbildning, studiebesök, nätverk och styrelsearbete. En viktig del i projektet är att jobba med information och kompetenshöjande insatser på olika nivåer och mot olika målgrupper. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Ny grafisk profil och webbplats

Arvika-Eda samordningsförbund logotyp

Äntligen är Arvika- Eda samordningsförbund nya hemsida klar. Vi jobbar hela tiden med att göra förbättringar och hålla informationen aktuell. Vi ber om överseende om något är otydligt eller fel så kontakta oss gärna. Vi hoppas du har nytta av informationen och du är välkommen att kontakta oss vid frågor eller synpunkter.