Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Att samverka med sociala företag – varför då och hurdå?

Co Days i Arvika, Ritz. Torsdag 22 oktober klockan 11:30 inbjuder vi dig till en föreläsning digitalt. http://socialinnovationvarmland.se/co-days/

Anders Bro är fil. dr. i statsvetenskap och utvecklingsledare vid Region Örebro län. På uppdrag av SKR skriver han under 2020 en handbok om kommuners och regioners samverkan med sociala företag. Han förklarar vad sociala företag är, varför kommuner och regioner ska samverka med – och göra affärer med – sociala företag samt vilka förutsättningar som underlättar en sådan samverkan. I sin roll som utvecklingsledare samordnar Anders Partnerskapet för sociala innovationer i Örebro län, är ledamot i EU-kommissionens expertgrupp för social ekonomi och socialt företagande samt är aktiv i flera europeiska projekt och nätverk.Välkommen till Co-Days och Ritz i Arvika.

www.socialinnovationvarmland.se