Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Dubbeldiagnoser och trauma- Stefan Sandström Arvika 16 januari

Stefan har 40 års erfarenheter från klinisk behandling och utbildning. Idag föreläser han om dubbeldiagnoser, missbruk och trauma. Ett 40 tal deltagare från Arvika och Eda kommun, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slöt upp och ökade sin kompetens Ett av de vanligaste problemen är att patienten avslutar behandlingar med utåtagerande. Oftast tolkas detta som gränslöshet. Ett missförstånd enligt Stefan som istället beskriver att patienten har ett trauma som efter en tid uttrycks via en flashback. Om behandlaren kan identifiera triggers som aktiverar flashback kan dessa till viss del förebyggas eller hanteras. Stefan beskriver vidare att en vanlig orsak till misslyckande i arbetslivsinriktad rehabilitering beror till att personen har problem med relationer. Inga relationer fungerar utan att kunna bygga en social rehabilitering och en anknytning i ett socialt perspektiv. Idag finns det få rehabiliteringsinsatser där man arbetar med social rehabilitering och anknytningsinsatser. Stefan beskriver stora utmaningar med rehabilitering med traumabehandling. Det finns ett stort behov av insatser och utbildningar för behandlare av trauma.