Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Här finns senaste information från Försäkringskassan för dig som arbetsgivare eller privatperson.

Med anledning av det stora behovet av information kopplat till Coronaviruset har Försäkringskassan en särskild sida med aktuell information.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Ni får gärna sprida i alla era kanaler att det är här man kan hitta den mest uppdaterade informationen som gäller socialförsäkringsfrågor med anledning av Coronaviruset. Här lägger vi ut information som gäller både privatpersoner och aktörer som arbetsgivare, hälso- och sjukvård mm. Informationen kommer att utvecklas allt eftersom och vi planerar för FAQ för privatpersoner, FAQ för arbetsgivare samt FAQ för hälso- och sjukvård. Dessa är ännu inte publicerade men kommer inom kort och ska sedan också uppdateras löpande.

Kort sagt hittar man under ovanstående länk den mest uppdaterade informationen och vi uppmanar alla med frågor att söka svar på sina frågor där.

Vi vill samtidigt meddela att Försäkringskassan när det är möjligt, kommer att använda digitala kanaler, till exempel Skype, när vi kommunicerar med externa parter och våra försäkrade.