Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Samverkan i Värmland

I Värmland finns idag 6 st samordningsförbund. Samspelet (Karlstad mfl), Fryksdalens samordningsförbund, Klarälvdalens Samordningsförbund, Östra Värmlands samordningsförbund och BÅDESÅ arbetar tillsammans med Arvika- Eda samordningsförbund under paraply Finsam Värmland- Dalsland.

Under 2019 har två gemensamma projekt avslutats. Projekt Omställning och projekt Insikt finns beskrivet i rapporter från slutkonferans och filmer på vår gemensamma hemsida www.finsamvarmland.com Ett stort ESF projekt är ett av resultaten från arbete. Vill du veta mer om ExperioWorklab gå in på Region Värmlands hemsida.