Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Smittspridning- risk.

Med anledning av aktuell situation med smittorisk kommer Arvika Eda samordningsförbund förhålla sig till parternas riktlinjer. Våra finansierade insatser ligger inom Arvika kommuns arbetsmiljöansvar varför vi kommer att förhålla oss till detta. När det gäller förbundets utbildningar och möten kommer vi starkt att minimera dessa fram 26 april. Därefter får vi bedöma läget på nytt. Inga beredningsgrupper eller styrelsemöten kommer att äga rum fysiskt under denna tid.

Många söker information om coronasmittan. Det är i första hand Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för aktuell coronainformation. Lokala riktlinjer finns nu som "Frågor och svar" på webbplatsen arvika.se och kommer att uppdateras löpande. Du kan nå sidan direkt via snabblänken arvika.se/corona.

Arvika kommun följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter, liksom beslut från Region Värmland. Ändras riktlinjerna så ändras kommunens agerande.