Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Smittspridning- risk.

Med anledning av aktuell situation med smittorisk kommer Arvika Eda samordningsförbund förhålla sig till parternas riktlinjer. Våra finansierade insatser ligger inom Arvika kommuns arbetsmiljöansvar varför vi kommer att förhålla oss till detta. Vi bedömer fortlöpande situationen. Inga beredningsgrupper eller styrelsemöten kommer att äga rum fysiskt under våren.

Många söker information om coronasmittan. Det är i första hand Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som ansvarar för aktuell coronainformation. Lokala riktlinjer finns nu som "Frågor och svar" på webbplatsen arvika.se och kommer att uppdateras löpande. Du kan nå sidan direkt via snabblänken arvika.se/corona.

Arvika kommun följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter, liksom beslut från Region Värmland. Ändras riktlinjerna så ändras kommunens agerande.