Arvika-Eda samordningsförbund

Nyheter

Här kommer vi presentera korta sammanfattningar från deltagande i konferenser och besök. Här kommer vi också berätta om nyheter och intressanta uppslag. Vill du berätta om något ta kontakt med oss.

Inspirationsdag för sociala företag genom SKR 5 december.

Konferens

Inspirationsdag för ökad samverkan mellan kommun och arbetsintegrerande Sociala Företag. SKR välkomnar till konferens som ska vara nytänkande och inspirerande dag med fokus på att i samverkan med arbetsintegrerande sociala företag skapa fler möjligheter till etablering för alla människor. Platsen för konferensen var hos SKR ( Stat, Kommun, Region). Konferensen hade ett sextiotal representanter från olika intresseorganisationer, Kommuner, ASF företag på plats, samt minst 250 deltagare via länk. På Ritz i Arvika deltog ett tiotal via länk.

Exempel ur programmet,
• Information om arbetsintegrerande sociala företag
• Lärande exempel på hur kommunens samverkan med ASF kan se ut
• Information om kommuners olika möjligheter att göra affärer med
sociala företag
• Workshop kring er kommuns nästa steg för att främja samverkan med ASF

SKR har beviljats projektpengar från Tillväxtverket. Projektet ska ta fram en handbok som kommuner kan använda i samband med start av Sociala Företag.