Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Om förbundet

Arvika Eda samordningsförbund

Förbundet bildades hösten 2007 med första verksamhetsår 2008. Förbundet bildades av de fem parter som fortfarande organiserar förbundet och dess styrelse. Verksamheten grundar sig i lagen om finansiell samordning från 2004. Parterna är Arvika kommun, Eda kommun, Region Värmland, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Förbundet har under sina drygt 10 år haft fokus på långtidsarbetslösa och arbetsintegrerade sociala företag (ASF). Ett stort fokus har varit med möten med personer med psykisk ohälsa. Projekt som Team Muraren var framgångsrikt och har nu övergått i annan men liknande verksamhet inom regionens verksamhet. Sedan 2018 bygger vi verksamheten i Plattform för samverkan med kompetens inom Supported employment, Case management och Sociala Företag.

Värmland har verksamhet i sex olika förbund som ser liknande ut men har lite olika verksamhet. I vissa områden som tex under 2018-2019 har förbunden tillsammans finansierat projekt Omställning och Insikt. Det finns i många sammanhang stort värde i ökat samarbete.

Styrelse 2020

Ordförande

Bertil Börjeson, Eda kommun
bertil.borjeson@eda.se

Vice Ordförande

Henrik Axelsson, Arvika kommun
henrik.axelsson@arvika.se

Ledamöter

Pernilla Mattsson, Försäkringskassan
pernilla.l.mattsson@forsakringskassan.se

Gösta Frödin, Region Värmland
gosta.frodin@liberalerna.se

Björn Eriksson, Arbetsförmedlingen
bjorn.e.eriksson@arbetsformedlingen.se

Adjungerad

Magnus Lindström, Förbundschef
magnus.lindstrom@arbetsformedlingen.se

Samordningsförbund

Ett samordningsförbund bildas mellan kommuner, regioner och staten (Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan). Samordningsförbundet är ett fristående organ för att samordna och finansiera rehabiliteringsinsatser till individer som behöver dessa för att uppnå eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

Förbunden liknar kommunalförbund till formen, men regleras av egen lagstiftning. Förbundet har en styrelse med ledamöter från de tre parterna – kommuner, regioner och staten.Det ska också finnas en förbundsordning.

2019 finns det 82 finansiella samordningsförbund. 247 av 290 kommuner och alla regioner är medlemmar i ett samordningsförbund.

En granskning av förbund för finansiell samordning av rehabiliterande insatser: Gör samordningsförbunden någon skillnad?

Insatser genom samordningsförbunden i regleringsbrev till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska arbeta för att samordningsförbunden prioriterar att finansiera insatser för långtidssjukskrivna, unga med funktionsnedsättning och unga som har aktivitetsersättning i syfte att stärka kvinnors och mäns förmåga till förvärvsarbete.

Lagen

Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser trädde i kraft den 1 januari 2004. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. Tillsammans kan de fyra parterna bilda ett samordningsförbund och utforma samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.