Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Hur kan vi hjälpa dig?

Arvika- Eda samordningsförbund arbetar med insatser mellan och tillsammans med myndigheter och kommuner. I Arvika finns verksamheten koncentrerad till Plattform för samverkan. Du som behöver hjälp att komma vidare mot egen försörjning och ett arbete och bor i Arvika eller Eda kommun kan vara aktuell för insatser i Plattform för samverkan.

Är du tjänsteperson?

Du som arbetar som handläggare i någon av våra parters verksamheter kan initiera ett möte med personal från Plattform för samverkan. Alla insatser initieras via ett SIP möte där du och övriga samverkande parter tillsammans gör en samlad individuell plan (SIP). Dokumenten du behöver för att komma vidare hittar du under dokument eller via direktkontakt med Plattform för samverkan. (Dokumenten kommer att publiceras i januari)

 

Är du arbetssökande?

Om du inte har haft ett arbete på länge, kanske har kontakt med vården och/ eller kommunen och är intresserad av att få en samlad planering och ett ökat stöd runt dina arbetsinriktade rehabiliteringsaktiviteter kanske Plattform för samverkan kan hjälpa dig vidare. Prata med din handläggare och berätta på vilket sätt du vill öka dina chanser till egen försörjning. Vi arbetar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Arvika och Eda kommun samt Region Värmland. Om du har ytterligare funderingar prata med din handläggare eller tag kontakt med oss.