Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Plattform för samverkan

Under 2017 satt förbundets beredningsgrupp och utvärderade insatser som tidigare genomförts i Västvärmland. Ett tydligt fokus under många år har varit insatser som riktats mot ungdomar med psykisk ohälsa. I framtiden såg man 2017 ett stort behov av fortsatt insatser mot personer i olika grad saknar egen försörjning och i olika grad psykisk ohälsa. Edareturen i Charlottenberg avslutades och lämnade tydligt ett avtryck i metoden Supported Employment.

Verksamheten ligger i en projektplattform som startades juni 2018. Organisatoriskt hör verksamheten på plats i Arbetsmarknads och Integrations Enheten (AMI) i Arvika kommun. I verksamheten arbetar flera olika personer med lite olika bakgrunder och kompetenser. Gemensamt är att alla har tidigare erfarenhet och utbildning med inriktning på beteendevetenskap, vård omsorg, vård och stödsamordning. Alla har en påbyggnadsutbildning i Supported Employment och Case Management. Under varje flik beskrivs metoderna närmare. Alla medborgare i Arvika eller Eda kommun har möjligheten att delta och urval sker via metoden SIP där parterna bedömer behovet av fördjupade insatser. Alla deltagarstarter i verksamheten sker genom så kallad SIP som initieras av någon av parterna i förbundet.

Under 2019 har drygt 100 deltagare varit aktuella för insatser. Ca 45 har avslutats då de kommit vidare i sin planering.

På Plattform för samverkan arbetar i dag;

Maria Blomkvist, Supported employment, Maria Suhraby, Supported employment
Josefine Håkansson, Case Management (föräldraledig), Kristian Vårli (vikariat)
Chiara Zambon, Case Management och Arbetsintegrerade Sociala Företag

Maria B

Maria B

Chiara

Chiara

Josefine

Josefine

Maria S

Maria S