Arvika-Eda samordningsförbund
Skriv ut

Aktuella utbildningar

Supported Employment

Fortbildning för dig som arbetar med metoden Supported Employment.

Inställt Arvika 6-7 maj   Nytt datum Arvika 25-26 november.

När du arbetar med personer med missbruksbakgrund

Särskild hänsyn i de fem olika stegen

IPS principer

IPS trohetsskala

Verktyg

Handledning och kvalitetsaspekter

Anmälan

Anmälan mailas till info@aesam.se. Vid anmälan maila kurs, namn, arbetsplats och epost. Max 12 deltagare.

 

 

Psykisk ohälsa, MHFA, löpande 2020.

Första hjälpenkursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges i lämpligast uppdelat på två eller tre tillfällen. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får man lära sig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer. Utbildningen är max 18 deltagare/grupp. Vill du boka din persongrupp ta kontakt med oss.

Inställda datum. Nya kurstillfällen bokas med  egen personalgrupp i samverkan med förbundet.  

Kurstillfälle 2020-1. Datum 11-18-25 mars. Kl 13:00-17:00. Plats Arvika.

Kurstillfälle 2020-2. Datum 8-15-22 april. Kl 13:00-17:00. Plats Arvika

Anmälan

Tala om för din chef att du vill gå en MHFA utbildning och samordna gärna detta på arbetsplatsen. Det går utmärkt om du vill anmäla hela arbetslaget. Kurskostnad 500:-/deltagare. Obligatorisk närvaro vid alla tre tillfälle för att få kursintyg.

Anmälan mailas till info@aesam.se. Vid anmälan maila kurs, namn, adress, arbetsplats, personnummer och epost.